Jan Čižmář - lute, theorbo, guitar

Akademie staré hudby při ÚHV FF MU v Brně

Na Ústavu hudební vědy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně je realizována výuka studijního oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby (Akademie staré hudby). Je možno se zaměřit i na hru na loutnu. V současné době je otevřeno distanční bakalářské studium.
Více informací: http://www.phil.muni.cz/wash/home/studium/obory/loutnahttp://www.phil.muni.cz/wash