Jan Čižmář - lute, theorbo, guitar

KYTARA - časopis / magazine

Jan Čǐžmář inicioval vznik a byl šéfredaktorem časopisu KYTARA.