Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara

První krůčky k loutně

Součástí lektorské činnosti je i prezentace loutny pro žáky ZUŠ a jedna taková akce proběhla v roce 2013 na ZUŠ v Chocni. Od té doby je zde kontinuálně rozvíjena hra v loutnovém souboru, pod vedením p.učitele Milana Duspivy, absolventa ze třídy Jana Čižmáře na ASH v Brně.

Další učitelé ZUŠ se prostřednictvím seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT dozvícají o možnosti realizace podobné výuky.