Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara

Hudební lahůdky, z.s.

logo o.s. Hudební lahůdky

Vzniku spolku Hudební lahůdky předcházela soukromá iniciativa Jana Čižmáře, který začal v roce 2010 pořádat stejnojmenný cyklus koncertů staré hudby v Brně. Spolek postupně rozšiřuje své aktivity a seznamuje veřejnost s hudební historií formou koncertů, workshopů i pořadů pro děti. Hudební lahůdky, z. s. nabízí setkání s profesionálními, českými i zahraničními umělci a hudebními pedagogy, stejně jako se zájemci o starou hudbu či mladými interprety staré hudby s profesionálními ambicemi. Pestrá programová nabídka zpřístupňuje tematiku staré hudby jak úzce specializovaným skupinám, tak i širší veřejnosti.

www.hudebnilahudky.cz | www.facebook.com/hudebnilahudky

Hudební bonbónky

See video

Aneb stará hudba pro mladé posluchače.
Hudební bonbónky jsou dětskou paralelou k cyklu koncertů staré hudby Hudební lahůdky. V zábavných i naučných pořadech se děti seznámí s hudebním odkazem 16. – 18. století a přitom je čeká nejedno překvapení. Během rozličných hudebních programů, přizpůsobených věkové skupině, se děti aktivně zapojují do soutěží, tance i muzicírování. Nechybí kostýmy, dobové nástroje či obrazová projekce. Pořady jsou určeny dětem a jejich rodičům, stejně jako školám a dětským kolektivům.

Masterclass

See video

Formou hudebně vzdělávacích akcí pořádáme pro zájemce z řad profesionálů i studentů pravidelná setkání se světově uznávanými pedagogy a interprety staré hudby. Vícedenní tematické workshopy umožňují detailně se věnovat technice, rozvíjení interpretačních dovedností, komunikaci mezi umělci, pódiové prezentaci i osobnosti interpreta. Sdílení bohatých zkušeností, osobitý styl výuky i samotné setkání s významnými umělci je pro účastníky mistrovských tříd vždy velmi obohacující.
Masterclass: Art of the Song – Evelyn Tubb & Michael Fields (Brno, 22. – 24. 11. 2014)

Opera

Občanské sdružení Hudební lahůdky a Opera na cestách mají dlouhodobý záměr realizací scénických hudebně-divadelních projektů z repertoáru tzv. staré hudby.
Jejich první spolupráce vyústila v roce 2014 v novodobou scénickou premiéru barokní opery Didone abbandonata neapolského skladatele Domenica Sarriho. Tragický příběh lásky královny Kartága Dido k zakladateli Říma Aeneovi ztvárnil jeden z nejvýznamnějších libretistů operní historie Pietro Metastasio (1698 - 1782). Didone abbandonata, kterou jako první zhudebnil Domenico Sarri (1679 - 1744), se hrála v Brně v roce 1734 v Teatro della taverna, které stálo na místě dnešní Reduty. Na základě benátské verze opery a dochovaného libreta brněnského provedení vznikla po 280 letech rekonstrukce této operní partitury v edičním týmu pod vedením Jana Čižmáře a Patricie Částkové.

Letní kurs interpretace staré hudby

Kurs pod vedením zkušených českých i zahraničních lektorů je určen aktivním účastníkům z řad profesionálů, studentům specializovaných hudebních škol i amatérským hráčům s předchozími zkušenostmi se starou hudbou. Zúčastnit se mohou také hráči na moderní nástroje s vážným zájmem o interpretaci hudby starších stylových období. Pasivní účast je vhodná pro všechny zájemce o taje barokní a renesanční hudby a jejího praktického provádění.
Výuka probíhá v inspirativním prostředí historických zámeckých památek (v roce 2015 barokní zámek Kunín a renesanční zámek Bučovice). http://www.hudebnilahudky.cz/kunin/
>>>

Letní festival staré hudby

Již tradičně se v průběhu letních měsíců uskutečňují v Brně a okolí koncerty staré hudby za účasti českých i zahraničních hudebníků. Kromě profesionálů se posluchačům představí i mladí umělci a soubory s profesionálními ambicemi v oblasti interpretace hudby starších stylových období.

Hudební lahůdky - cyklus koncertů staré hudby

Jan Čižmář využívá své muzikologické erudice v přípravě dramaturgie a koncepce cyklu komorních koncertů staré hudby.
Koncept a dramaturgie: Jan Čižmář | www.hudebnilahudky.cz/history

Hudební lahůdky - Interview 4/4


4:57 minutes (9.07 MB)

Hudební lahůdky - Interview 3/4


7:33 minutes (13.81 MB)

Hudební lahůdky - Interview 2/4


9:59 minutes (18.29 MB)

Hudební lahůdky - Interview 1/4

Rozhovor ve studiu radia Proglas - moderuje Radka Rozkovcová. Povídání o koncertním cyklu Hudební lahůdky. Celý rozhovor je rozdělen do čtyř částí, které jsou v sekci Audio-Video.


6:56 minutes (12.69 MB)