Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara

Učitel

Jan Čižmář je také obětavý učitel. Od roku 2009 vyučoval na Hudební akademii v Katowicích, od roku 2014 vyučuje na nově otevřené katedře varhanní a historické interpretace (KVHI) HF JAMU v Brně. Vyučuje také na Akademii staré hudby (ASH) při FF MU v Brně a na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Kromě toho je pravidelně zván k masterclass, prezentacím a přednáškám a je pravidelným lektorem na několika letních školách i porotcem soutěží.

Jan Čižmář nabízí také soukromé hodiny loutny a historické interpretace. Předchozí zkušenosti s hrou na historický nástroj nejsou podmínkou.

Realizuje semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditované MŠMT. Formou workshopů představuje starou hudbu a loutnové nástroje dětem a žákům ZUŠ.

Mistrovské kursy, workshopy a semináře

Jan Čižmář vyučuje na mistrovských kursech v různých zemích. Jeho studenty jsou mladí profesionálové, studenti specializovaných hudebních škol i zkušenější amatéři. Věnuje se také kytaristům bez předchozí zkušenosti s hrou na historické nástroje s vážným zájmem o specializaci na hudbu starších stylových období. Pasivní účast je vhodná pro kohokoliv, kdo se zajímá o barokní a renesanční hudbu a její provozovací praxi. Po předchozí domluvě je možnost zapůjčení nástroje.
 
1.-7.2.2016 - Warszawa (PL) - XIV. FORUM Muzyka dawna na UMFC
18.-19.6.2016 - Gostynia (PL) - Festiwal Dlugoraja
4.-11.7.2016 - Miszla (HU) - Miszla Baroque Early Music Summer Academy (facebook)
11.-18.7.2016 - Warszawa/Wilanów (PL) - International Summer Academy of Early Music
27.7.-1.8.2016 - Bučovice (CZ) - Letní kurs interpretace staré hudby
1.-6.8.2016 - Kunín (CZ) - Letní kurs interpretace staré hudby
4.-12.8.2016 - Koszecin (PL) - Arcadia early music academy
21.11.2016 - Warszawa (PL) - masterclass at UMFC guitar department
24.2.-1.3.2017 - Alt Iglesheim (DE)
>>>archiv>>>

JAMU v Brně - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Od akademického roku 2014/2015 je Jan Čižmář historicky prvním pedagogem loutny na vysoké hudební škole v ČR. V současné době je otevřeno bakalářské i magisterské studium v prezenční formě na katedře varhanní a historické intepretace (KVHI) JAMU v Brně. Zájemci o studium mohou využít konzutačních hodin. www.hf.jamu.cz

Akademie staré hudby při ÚHV FF MU v Brně

Na Ústavu hudební vědy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně je realizována výuka studijního oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby (Akademie staré hudby). Je možno se zaměřit i na hru na loutnu. V současné době je otevřeno distanční bakalářské studium.
Více informací: http://www.phil.muni.cz/wash/home/studium/obory/loutnahttp://www.phil.muni.cz/wash

Kurzy akreditované MŠMT

Jan Čižmář v současné době nabízí dva programy DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) akreditovaných MŠMT.

Konzervatoř České Budějovice

Od akademického roku 2017/2018 vyučuje Jan Čižmář loutnu na Konzervatoři v Českých Budějovicích. V současnosti je obor otevřen pouze pro studenty pomaturitního ročníku.

První krůčky k loutně

Součástí lektorské činnosti je i prezentace loutny pro žáky ZUŠ a jedna taková akce proběhla v roce 2013 na ZUŠ v Chocni. Od té doby je zde kontinuálně rozvíjena hra v loutnovém souboru, pod vedením p.učitele Milana Duspivy, absolventa ze třídy Jana Čižmáře na ASH v Brně.

Další učitelé ZUŠ se prostřednictvím seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT dozvícají o možnosti realizace podobné výuky.

Wilanów (PL) - early music summer school - www.mlamd.pl - 8-14.7.2013

Jan Čižmář will be partof faculty at 
international early music summer school in Wilanow, near Warszawa, Poland. The lute class will be running between 8 and 14 July and will be offering solo lessons, renaissance ensemble, basso continuo group lesson as well as individual basso continuo lessons. For advanced players there is also a possibility of getting some orchestral (Corelli) experience.
As a little taster see pictures from last year summer course.

More info in attachment and on www.mlamd.pl
 

Wroclaw Guitar Festival - masterclass

Masterclass for lutenists and guitarists - www.gitara.wroclaw.pl
Questions and applications please direct to the festival organizers.
https://www.facebook.com/events/403373993062441/
 

Katowice - Akademia Muzyczna

Od akademického roku 2009/2010 vyučuje Jan Čižmář hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební Akademii v polských Katowicích.
Je otevřen dvouletý magisterský program a dvouleté podiplomové studium. Plánuje se otvření studia bakalářského a dálkové formy studia.
www.am.katowice.pl