Warning: Table './jancizmar_com/jancizmar_cache_page' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM jancizmar_cache_page WHERE cid = 'http://jancizmar.com/cs/pedagog' in /home/jancizmar.com/www/includes/database.mysqli.inc on line 128 Učitel | Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara
Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara

Učitel

Jan Čižmář je také obětavý učitel. Od roku 2009 vyučoval na Hudební akademii v Katowicích, od roku 2014 vyučuje na nově otevřené katedře varhanní a historické interpretace (KVHI) HF JAMU v Brně. Vyučuje také na Akademii staré hudby (ASH) při FF MU v Brně a na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Kromě toho je pravidelně zván k masterclass, prezentacím a přednáškám a je pravidelným lektorem na několika letních školách i porotcem soutěží.

Jan Čižmář nabízí také soukromé hodiny loutny a historické interpretace. Předchozí zkušenosti s hrou na historický nástroj nejsou podmínkou.

Realizuje semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) akreditované MŠMT. Formou workshopů představuje starou hudbu a loutnové nástroje dětem a žákům ZUŠ.

Mistrovské kursy, workshopy a semináře

Jan Čižmář vyučuje na mistrovských kursech v různých zemích. Jeho studenty jsou mladí profesionálové, studenti specializovaných hudebních škol i zkušenější amatéři. Věnuje se také kytaristům bez předchozí zkušenosti s hrou na historické nástroje s vážným zájmem o specializaci na hudbu starších stylových období. Pasivní účast je vhodná pro kohokoliv, kdo se zajímá o barokní a renesanční hudbu a její provozovací praxi. Po předchozí domluvě je možnost zapůjčení nástroje.
 
2019
23.-31.08. Kunín
08.2019 Neuwiller
07-13.07. Valtice
01.-05.07. Bučovice
20.-22.03. Den Haag
 
>>>archiv>>>

JAMU v Brně - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Od akademického roku 2014/2015 je Jan Čižmář historicky prvním pedagogem loutny na vysoké hudební škole v ČR. V současné době je otevřeno bakalářské i magisterské studium v prezenční formě na katedře varhanní a historické intepretace (KVHI) JAMU v Brně. Zájemci o studium mohou využít konzutačních hodin. www.hf.jamu.cz

Kurzy akreditované MŠMT

Jan Čižmář v současné době nabízí dva programy DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) akreditovaných MŠMT.

Konzervatoř České Budějovice

Od akademického roku 2017/2018 vyučuje Jan Čižmář loutnu na Konzervatoři v Českých Budějovicích. V současnosti je obor otevřen pouze pro studenty pomaturitního ročníku.

První krůčky k loutně

Součástí lektorské činnosti je i prezentace loutny pro žáky ZUŠ a jedna taková akce proběhla v roce 2013 na ZUŠ v Chocni. Od té doby je zde kontinuálně rozvíjena hra v loutnovém souboru, pod vedením p.učitele Milana Duspivy, absolventa ze třídy Jana Čižmáře na ASH v Brně.

Další učitelé ZUŠ se prostřednictvím seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaných MŠMT dozvícají o možnosti realizace podobné výuky.

Wilanów (PL) - early music summer school - www.mlamd.pl - 8-14.7.2013

Jan Čižmář will be partof faculty at 
international early music summer school in Wilanow, near Warszawa, Poland. The lute class will be running between 8 and 14 July and will be offering solo lessons, renaissance ensemble, basso continuo group lesson as well as individual basso continuo lessons. For advanced players there is also a possibility of getting some orchestral (Corelli) experience.
As a little taster see pictures from last year summer course.

More info in attachment and on www.mlamd.pl
 

Wroclaw Guitar Festival - masterclass

Masterclass for lutenists and guitarists - www.gitara.wroclaw.pl
Questions and applications please direct to the festival organizers.
https://www.facebook.com/events/403373993062441/
 

Katowice - Akademia Muzyczna

Od akademického roku 2009/2010 vyučuje Jan Čižmář hru na loutnu a příbuzné nástroje na Hudební Akademii v polských Katowicích.
Je otevřen dvouletý magisterský program a dvouleté podiplomové studium. Plánuje se otvření studia bakalářského a dálkové formy studia.
www.am.katowice.pl
 

Warning: Table './jancizmar_com/jancizmar_watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO jancizmar_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:42:\"/home/jancizmar.com/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://jancizmar.com/cs/pedagog', '', '44.210.77.106', 1669813652) in /home/jancizmar.com/www/includes/database.mysqli.inc on line 128