Jan Čižmář – loutna, theorba, kytara

KYTARA - časopis / magazine

Jan Čǐžmář inicioval vznik a byl šéfredaktorem časopisu KYTARA.